👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بررسی آرایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بررسی آرایه

پاورپوینت بررسی آرایه در 31 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل

مشخصات فایل

تعداد صفحات

31

حجم

0/24 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی آرایه در 31 اسلاید قابل ویرایش

آرایه .Array آرایه مجموعه اى از متغیرهاى از یك نوع است كه با یك نام مشترك تحت استفاده قرار مى گیرند.

یك عنصر بخصوص در یك آرایه با یك index ( اندیس ) مورد دستیابى قرار مى گیرد.

در C تمام عناصر آرایه از مكانهاى مجاور ( بهم چسبیده ) حافظه تشكیل مى گردند . كوچكترین آدرس ، آدرس عنصر اول است .

بزرگترین آدرس متناظر آخرین عنصر است.

آرایه ها مى توانند یك بعدى یا چند بعدى باشند .

آرایه هاى یک بعدى .

فرم كلى آرایه یک بعدى به این صورت است : type array-name[ size ] ; همان نوع پایه است كه نوع هر عنصر آرایه است .

type اندازه ( size ) مى گوید آرایه چند عنصر درون خود خواهد داشت .

اندیس اولین عنصر هر آرایه ، صفر مى باشد .

مثال : اگر بگویید int x[10] ; x به عنوان یك آرایه با 10 عنصر معرفى شده لذا عناصرش x[0] ; x[1] ; x[2] ; … ; x[9] مى باشد .

عنصر آدرس 0 1 2 3 4 5 6 7 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 عنصر آدرس 8 9 1016 1018 اگر x در حافظه از آدرس 1000 شروع شده باشد آنگاه : مثال : #include main( ) { int x[10] ; int t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) x[ t ] = t ; for ( t = 0 ; t < 10 ; ++t ) printf(“x[%d]= %d\n”;t; x[t]); } sizeof(type) * length of array total bytes = char interest[10] ; كل اندازه آرایه از فرمول زیر بدست مى آید : مثال : int id[4] ; 1 x 10 = 10 مثال : 2 x 4 = 8 Sizeof1.C برنامه مثال : #include #include main() { int x[10]; num ; clrscr(); printf(size of int is %d \n; sizeof(int)); printf(size of float is %d \n; sizeof(float)); printf(size of double is %d \n; sizeof(double)); printf(size of long double is %d \n; sizeof(long double)); printf(size of long int is %d \n; sizeof(long int)); printf(size of num is %d \n\n; sizeof(num)); printf(size of x is %d \n\n; sizeof(x) ); } size of int is 2 size of float is 4 size of double is 8 size of long double is 10 size of long int is 4 size of num is 2 size of x is 20 size of int is 2 نتیجه اجرا x X[0] X[1] X[8] y y[0] y[1] y[8] x + y X[0] + y[0] X[1] + y[1] X[8] + y[8] #define MAX 100 #include #include main() { /* sum of two vectors */ int i ; n; double x[MAX] ; y[MAX] ; printf(“ n ? \n”); scanf(“%d”; &n) ; printf(“please enter the values of the first vector:\n”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“x[%d] ? \t “ ; i ) ; scanf(“%lf” ; &x[i]) ; } printf(“please enter the values of the second vector:\n”) ; for (i = 0 ; i < n ; i++ ) { printf(“y[%d] ? \t “ ; i ) ; scanf(“%lf” ; &y[i]) ; } برنامه جمع دو بردار for (i = 0 ; i < n ; i++ ) printf(“sum[%d] = %.0f \n” ; i ; x[i] + y[i] ) ; } toupper(ch) = اگر ch یك حرف كوچك باشد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل استراتژیک صنعت چرم در چارچوب مدیریت استراتژیک صنعتی پاورپوینت پروتکل SSL پاورپوینت تئوری بدهی ها و حقوق صاحبان سهام پاورپوینت مبانی طراحی شهری پاورپوینت آشنایی با مراحل ساخت سازه های دینامیکی